Xin chào bạn. Mình là Lộc và Lộc đã đến rồi.

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, kỷ niệm 10 năm ngày đặc biệt, cũng là ngày Lộc khai trương blog LOCDENROI.COM

LOCLQC

Ngày còn là nhân viên kinh doanh

LOC BASURI

Khởi nghiệp shop đồ bóng đá BASURI SPORT