Tag: football jersey

Phông chữ Nike 2024

Bênh cạnh các bộ áo đấu 2024 cho các đội tuyển quốc gia mà Nike là nhà tài trợ, Nike cũng tung ra phông chữ mới cho năm 2024. …

Phông chữ Adidas 2024

Phông chữ Adidas 2024 đã chính thức được phát hành. Nó được sử dụng bởi tất cả các quốc gia do Adidas tài trợ, ngoại trừ Đức và Tây …