Tag: ngocdenroi

Ngọc Đến Rồi là ai?

“Ngọc đến rồi” là nickname cũng là tên blog ngocdenroi.com (ngọc đến rồi chấm com) của blogger Nguyễn Anh Ngọc. Anh Ngọc viết blog toàn thời gian, kiếm tiền …